Inspectoratul Scolar Judetean Olt


Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt
Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801
e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Curriculum si inspectie scolara

  

Inspector școlar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat, prof. Iulia DIMA
Documente specifice

 

- Lista profesorilor metodisti la toate disciplinele in anul scolar 2010-2011 New
Download Metodisti 2010-2011.pdf

- Membrii Consiliilor Consultative la toate disciplinele in anul scolar 2010-2011 New
Download Consiliu Consultativ 2010-2011.pdf
Download CONSILIUL CONSULTATIV DIRECTORI.pdf

- Graficul unic de monitorizare si control in anul scolar 2010-2011 (15.09.2010)
Download Raport

- Portofoliile inspectorilori scolari de specialitate
Download Portofolii

- Comisia C.L.D.P.S.F.P. (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social de Formare Profesionala)
Download Comisia

- Comisia de proiecte educative, programe comunitare, formare si perfectionare
Download Comisia

- Comisia de asigurare a calitatii
Download Comisia

- Comisia de sanatate si securitate in munca si PSI
Download Comisia

- Comisia de implementare a curriculumului, optionalelor si de Óncadrare a personalului didactic in scoli
Download Comisia

- Comisia de monitorizare a bazei materiale a unitatilor de invatamant
Download Comisia

- Comisia de monitorizare si evaluare a inspectiei scolare
Download Comisia

- Comisia de monitorizare a frecventei scolare, abandonului scolar si notarea ritmica
Download Comisia

- Comisia de evaluare si monitorizare a invatamantului particular
Download Comisia

- Raportul Inspectoratului Scolar Judetean Olt privind activitatea de inspectie scolara in anul scolar 2009-2010
Download Raport ISJ Olt in anul scolar 2009-2010

- Grafic de monitorizare si control in anul scolar 2009-2010
Download Grafic

Contact Us | ©2009 ISJ Olt