Inspectoratul Scolar Judetean Olt


Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt
Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801
e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Formare si dezvoltare profesionala

Formare si dezvoltare profesionala

- Inspector Scolar de specialitate, Prof. Olimpia MEDARU
tel. 0766393353
http://perfectionareot.blogspot.ro/

Site-ul Definitivat 2014 a fost lansat. Este disponibil la adresa http://definitivat.edu.ro/2014/


- New Metodistii repartizati la examenul de Definitivat 2014
Download METODISTI REPARTIZATI_DEFINITIVAT 2014.xls

- New Precizari inspectii definitivat 2014
Download Anexa 3_la OMEN 5294.doc
Download ANEXA Nr. 4 la OMEN Nr. 5.294.doc
Download Precizari inspectii definitivat.pdf

- New Tabel nominal-cadrele didactice care au depus cereri de preînscriere   la gradul didactic I, seria 2015-2017 și metodiștii repartizați
Download METODISTI REPARTIZATI C I GR. I 2017.xls

- New Tabel nominal-cadrele didactice care au depus cereri de preînscriere   la gradul didactic II,  seria 2014-2016 și metodiștii repartizați
Download METODISTI REPARTIZATI C I, GR. II 2016.xls

- ORDIN Nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
Download Ordin 5397 din 2013 privind modificarea OMECTS 5561din 2011.pdf

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - precizari colocviu 2014-2016
Download ANUNT DATA COLOCVIU SI TAXA.doc

- Universitatea din Craiova - precizari colocviu 2014-2016
Download Adresa ISJ - precizari colocviu 2014-2016.doc

- Universitatea din Pitesti - Anunt colocviu gradul I
Download Anunt colocviu gradul I Olt.pdf

- Candidatii inscrisi la examenul de definitivat 2014
Download CANDIDATI INSCRISI LA DEFINITIVAT 2014.xls

- Inscrieri grade didatice 2013
Download CERERI C1_GR._II_2016.xls
Download CERERI_C1_GR._I_2017.xls
Download GRADUL I SERIA 2013 - 2016.xls
Download GRADUL II SERIA 2013 - 2015.xls

- TABEL NOMINAL-CADRELE DIDACTICE CARE FINALIZEAZĂ GRADUL I IN ANUL ȘCOLAR 2013 - 2014 ȘI METODIȘTII REPARTIZAȚI PENTRU IC2 SI IS
Download GRADUL I 2014.pdf

- TABEL NOMINAL-CADRELE DIDACTICE CARE FINALIZEAZĂ GRADUL II IN ANUL ȘCOLAR 2013 - 2014 ȘI METODIȘTII REPARTIZAȚI PENTRU IC2 SI IS
Download GRADUL II 2014.pdf

- ORDIN Nr. 5.294 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014
Download OMEN 5294 din 2013.doc

- In atentia metodistilor ISJ Olt
Download Anexa-3_Fisa-de-evaluare-a-activitatii-didactice-IC-sau-IS-gradul-didactic-II-OMEN-3129_2013.doc
Download Anexa-3_Fisa-de-evaluare-a-activitatii-didactice-IC-sau-IS-gradul-didactic-I-OMEN-3129_2013 (2).doc
Download Raport scris IC grad I.doc
Download Raport scris IC grad II.doc
Download Raport scris IS grad I.doc
Download Raport scris IS grad II.doc

- Procedura operationala pentru echivalarea pe baza ECTS-SECT
Download Revizie procedura echivalare competente 5553.doc
Download Anexe - reactualizate, procedura 5553-2013.doc

- Precizari grade didactice 08.10.2013
Download In atentia directorilor.doc

- Precizari inscriere grade 2013
Download Precizari inscriere grade 2013.zip

- Incepand cu data de 27 august 2013 se elibereaza adeverintele pentru candidatii care au promovat examenul de Definitivat 2013. Adeverintele se pot ridica de la sediul ISJ Olt, compartimentul Formare si dezvoltare profesionala

- Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau - cursuri reconversie
Download Univ Vasile Alecsandri din Bacau - cursuri reconversie.pdf

- Scoala de vara "A deveni si a fi educator"
Download Scoala de vara A deveni si a fi educator.pdf

- Universitatea "Valahia" din Targoviste - cursuri reconversie
Download Univ Valahia din Targoviste - cursuri reconversie.pdf

- Vă comunicăm că în perioada 6-14 iunie trebuie să completaţi dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013, respectiv, gradului didactic II, seria 2011 - 2013 şi gradului didactic l, seria 2010 - 2013 cu adeverinţe de vechime şi calificative
Download Adresa ISJ Olt - adeverinte vechime grade didactice.pdf
Download Model adeverinta vechime_ calificative.doc

- Pregatire definitivat 2013
Pregatire pentru definitivat invatatori
Download Panificare Pregatire Definitivat Educatoare.doc
Download Pregatire definitivat_tehnice.doc
Download Pregatire definitivat_Limbi Moderne.doc
Download Pregatire definitivat biologie.doc
Download Pregatire definitivat chimie.doc
Download Pregatire definitivat fizica.doc
Download Pregatire definitivat geografie Bals.doc
Download Pregatire definitivat geografie Caracal.doc
Download Pregatire definitivat geografie Slatina.doc
Download Pregatire definitivat istorie.doc
Download Planificare definitivat consiliere.docx
Download Pregatire def psihopedagogie speciala.doc
Download Pregatire definitivat_limba romana.doc

- Universitatea din Pitesti - in atentia cadrelor didactice, absolvente ale universitatilor particulare, pentru inscrierea la examenelor pentru obtinerea gradelor didactice I si II
Download In atentia absolventilor de universitati particulare .pdf

- Prelungire apel formabili CNEE - proiect POSDRU ID 25088
Download Prelungire apel formabili CNEE POSDRU 25088.pdf

- Pe site-ul http://definitivat.edu.ro sunt publicate modele de subiecte pentru examenul de obtinere a definitivarii in invatamant 2013
Download Modele definitivat 2013.pdf

- In atentia metodistilor ISJ Olt
Download ANEXA 3 Pv inspectie definitivat.doc
Download Anexa-3_Fisa-de-evaluare-a-activitatii-didactice-IC-sau-IS-gradul-didactic-II-OMEN-3129_2013.doc
Download Anexa-3_Fisa-de-evaluare-a-activitatii-didactice-IC-sau-IS-gradul-didactic-I-OMEN-3129_2013 (2).doc
Download Raport scris IC grad I.doc
Download Raport scris IC grad II.doc
Download Raport scris IS grad I.doc
Download Raport scris IS grad II.doc

- Universitatea din Pitesti - candidati admisi la gradul I - februarie 2013
Download Universitatea din Pitesti - candidati admisi la gradul I - februarie 2013.pdf

- Universitatea Politehnica Bucuresti - echivalare pe baza ECTS-SECT
Download Univ Politehnica Bucuresti - echivalare pe baza ECTS-SECT.pdf

- Modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar si a Metodologiei de acreditare si evaluare a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia
Download Completarea si modificarea OMECTS nr 5561 din 07.10.2011.pdf

- Baza de date cu cadrele didactice inscrise la examenele pentru obtinerea gradelor didactice
Download Definitivat 2013_v.xls
Download Gradul II 2013_v.xls
Download Gradul II 2014_v.xls
Download Gradul II 2015.xls
Download Gradul I 2014 _ v.xls
Download Gradul I 2015 _ v.xls
Download Gradul I 2016_final.xls
Download Gradul I seria 2011-2013.xls

- Universitatea din Craiova - precizari gradul I, 2013-2015
Download Precizari gradul I, 2013-2015.doc

- In atentia directorului/directorului adjunct si a responsabilului cu perfectionare: OMECTS nr. 6193/13.11.2012 privind Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant
Download OMECTS 6193 din 13.11.2012 - definitivare in invatamant.pdf
Download ANEXA 2 Fisa de inscriere.doc
Download ANEXA 3 Pv inspectie.doc
Download Precizari definitivat 2013.pdf

- Univ Stefan cel Mare Suceava - precizari grade didactice
Download Univ Stefan cel Mare Suceava - precizari grade didactice.pdf

- Universitatea din Craiova - precizari colocviu gradul I
Download Universitatea din Craiova - precizari colocviu gradul I.pdf

- Rezultate gradul II
Download Universitatea din Bucuresti - rezultate gradul II.pdf
Download Universitatea din Craiova - rezultate gradul II.pdf
Download Univ Babes Bolyai Cluj-Napoca - rezultate gradul II.pdf

- Anexe la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar.
Fisele de evaluare se intocmesc la inspectiile de definitivat cate una pentru fiecare lectie asistata, iar pentru celelalte grade o singura fisa pentru ca aceasta are rubrica separata pentru toate cele patru lectii. Aceste fise nu se trec in registrul de inspectii ci stau la baza intocmirii Raportului scris. Un exemplar din aceaste fise va fi adus impreuna cu un raport de inspectie la inspectorul de specialitate, candidatului ramanandu-i un exemplar.

Download FISA DE EVALUARE DEFINITIVAT+ Proces verbal.doc
Download fisa evaluare activ didac IC sau IS grad I.doc
Download fisa evaluare activ didactica IC sau IS grad II.doc
Download raport scris IC grad I.doc
Download raport scris IC grad II.doc
Download raport scris IS grad I.doc
Download raport scris IS grad II.doc

- Precizari grade diactice I si II - an scolar 2012-2013
Download Precizari MECTS - grade didactice I si II.pdf
Download Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia - Precizari grade didactice I si II.pdf
Download Universitatea din Pitesti - Precizari grade didactice I si II.pdf

- Universitatea din Bucuresti - rezultate gradul I, seria 2010-2012
Download Universitatea din Bucuresti - rezultate gradul I, seria 2010-2012.pdf

- Graficul depunerii dosarelor pentru sustinerea gradelor didactice
Download Graficul depunerii dosarelor pentru sustinerea gradelor didactice.doc

- Precizari privind inscrierea la definitivat, gradul II si gradul I
Download Precizari privind inscrierea la definitivat, grad II si I.doc

- Documente inscriere grade didactice 2012-2013
Download cerere definitivat 2013.pdf
Download cerere gradul didactic I sau II.pdf
Download Fisa tip Definitivat sesiunea 2013.doc
Download Fisa tip Gr II sesiunea 2014.doc
Download Fisa tip _Gradul I sesiunea 2015.doc
Download cerere_C1.doc
Download cerere_C2.doc

- Informatii despre diciplinele de examen la gradele didactice din centrele universitare
Download Discipline grade didactice - Univ Oradea.pdf

- Precizari inscriere la grade didactice (pentru cadrele didactice care au obtinut nota 10)
Download Precizari inscriere la grade didactice - nota 10.pdf

- Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar
Download Anexa OMECTS 5561.pdf

- Documente pentru inscrierea la gradele didactice
Download DOCUMENTE PENTRU INSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE.doc

- Organizarea examenului de DEFINITIVAT 2013
Download Organizarea examenului de DEFINITIVAT.doc

- Tabel nominal recunoastere echivalare competente profesionale conform OMECTS 5484
Download Tabel nominal recunoastere echivalare competente profesionale conform OMECTS 5484.pdf

- Universitatea din Pitesti - Planificarea examenului pentru obtinerea gradului didactic II in sesiunea august 2012, invatamant primar si prescolar
http://www.upit.ro/index.php?i=2099

- Graficul desfasurarii examenului de grad didactic II sesiunea august 2012 - UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Download Grafic examen grad didactic II sesiunea 2012 - Cluj.pdf

- Reactualizate, procedura echivalare 5553 - seria 2
Download OMECTS_4111_2012_modificare_Metodologie_5553_2011.pdf
Download OMECTS_4121_CALENDAR_ECTS_SECT_seria_2.zip
Download Anexe - reactualizate, procedura 5553.doc

- Universitatea din Craiova - Precizari gradul II 2012 si precizari depuneri lucrari gradul I august 2012
Download Precizari Gradul I 2011-2013 taxe.pdf
Download Gradul didactic II.2012.pdf

- Grafice de desfasurare grade didactice
Download ASE Bucuresti - grafic desfasurare grad II.pdf

- Amanari grade didactice
Download Amanari grade didactice.pdf

- Adeverinte finalizare grade didactice 2012
Download adeverinte finalizare grade -vechime si calif. modelul mai 2012.doc

- Tabel nominal cu cadrele didactice care solicita echivalarea studiilor pe O.M. 5553/2011
Download Nota ISJ Olt - echivalare OM 5553.pdf
Download TABEL ECHIVALARE O.M.5553.xls

- Rezultate colocvii grad I
Download rezultat colocviu grad I - ASE Bucuresti.pdf
Download Rezultate colocviu - Univ Pitesti.pdf

- Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
Download OM 6563 calendar echivalare.pdf
Download Procedura 5484 PDF.rar
Download Procedura 5553 PDF.rar
Download Anexe - reactualizate, procedura 5484.doc
Download Anexe - reactualizate, procedura 5553.doc

- Programe pentru grade didactice
Download Programe pentru grade didactice.pdf

- Precizari referitoare la acordarea numarului de credite la activitatile prevazute la pct. 16 si pct. 18 din Anexa 1 la OMECTS nr. 5484/29.09.2011
date/Precizari acordare nr. credite la act prev la pct 16 si 18 din Anexa 1.pdf

- Universitatea din Pitesti - programare colocvii grad I
Download Univ din Pitesti - programare colocvii grad I.pdf

- Precizari grade didactice - Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia
Download Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia.pdf

- Precizari Metodologia formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar
Download Adresa perfectionare.pdf

- Grade didactice - actualizare 01.12.2011
Download Definitivat - finalizare 2012.xls
Download Gradul didactic II - finalizare 2013.xls
Download Gardul didactic I seria 2012-2014.xls

- Universitatea din Oradea - calendarul actiunilor de perfectionare 2012
Download Univ din Oradea - calendarul actiunilor de perfectionare 2012.pdf

- Universitatea Bucuresti - rezultate grade didactice
Download Univ Bucuresti - rezultate grade didactice.pdf

- Universitatea din Craiova - anunt colocviu gradul I
Download Univ Craiova - anunt colocviu gradul I.pdf

- Universitatea din Bucuresti - precizari inscriere la gradul didactic I
Download Universitatea din Bucuresti - precizari inscriere la gradul didactic I.pdf

- Comisii gradul I
Download Aprobare comisii gradul didactic I.pdf
Download Univ Pitesti - comisii gradul I.pdf
Download Univ Bucuresti - comisii gradul I.pdf

- Cereri inscriere grade didactice
Download CERERE INSCRIERE DEFINITIVAT.pdf
Download CERERE INSCRIERE GRADE DIDACTICE.pdf

- Modele adeverinte vechime si calificativ 2011
Download adeverinte vechime si calif. modelul mai 2011bune.doc
Download precizari finalizare grade .doc

- Modele pentru rapoartele de inspectie
Download Model raport scris-SPECIALA Gr I.doc
Download raport scris insp grad II si speciala def.doc

- Rezultat colocviu grad I - Sibiu
Download Rezultat colocviu grad I - Sibiu.doc

- Lista cadre perfectionare Universitatea Bucuresti
Download Lista cadre perfectionare Universitatea Bucuresti.pdf

- Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la examenul de obtinere a definitivatului sesiunea 2011
Download Tabel

- Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la examenul de obtinere a gradului didactic II sesiunea 2010-2012
Download Tabel

- Tabel nominal cu cadrele didactice inscrise pentru obtinerea gradului didactic I seria 2011-2013
Download Tabel

- Raportului anual de activitate privind perfectionarea/formarea continua, pentru anul scolar 2009-2010, trebuie transmis pana luni 29 noiembrie
Download Raport de activitate anual perfectionare.pdf
Download Raportul anual de activitate privind perfectionarea.doc

- Nota MECTS nr. 48259/14.10.2010 - Refitor la sustinerea examenului de definitivare in invatamant si a examenelor de acordare a gradelor didactice II si I
Download Nota MECTS

- Precizari pentru depunerea dosarelor pentru inscrierea la examenele pentru obtinerea gradelor didactice
Download Adresa perfectionare 30.09.2010.pdf
Download Graficul depunerii dosarelor pentru inscrierea la examenele pentru obtinerea gradelor didactice la centre
Download Graficul depunerii dosarelor de catre centre la I.S.J..doc
Download Anunt cadre didactice.doc
Download Conditii inscriere grade didactice.doc
Download Tabel_inscriere_cadre_didactice_2010-2011.xls
Download Date_contact_responsabil_formare(2).xls

- Fisele de inscriere pentru gradele didactice - actualizata 27.09.2010
Download Fise inscriere

- Aprobari cereri amanare grade didactice sesiunile 2010-2012
Download Tabel aprobari amanari

- Anunturi cursuri de pregatire grade didactice
Download A.S.E.-Bucuresti_Anunt cursuri pregatire grade didactice_2010
Download Slatina_Anunt grade didactice invatatori- educatoare
Download Slatina_Program pregatire grade didactice_invatatori- educatoare
Download Univ. PITESTI_Anunt cursuri pregatire grade didactice_2010
Download Univ. Transilvania_Brasov_Anunt pregatire grade didactice_2010
Download Universitatea PITESTI_Anunt

- Anunt A.S.E. Bucuresti
Download Anunt

- Examene - grade didactice - Universitatea Bucuresti
Download Adresa

- Cursuri de pregatire - grade didactice Universitatea Bucuresti
Download Grafic cursuri

- Tabel nominal cu cadrele didactice carora li s-au aprobat cererile de amanare a examenelor in vederea obtinerii gradelor didactice sesiunile 2010-2012
Download Tabel

- Noutati grade didactice
Downlaod Adresa scoli
Download Cerere inspectie C1

- Grade didactice 2010
Download GRADUL DIDACTIC I - 2010
Download GRADUL DIDACTIC II- 2010

- Cursuri conversie profesionala - Metodologie selectie
Download Metodologie

- ORDIN privind modificarea si completarea OMECT 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Download OM DPPD 3158/05.02.2010
Download Calendar desfasurare- DEFINITIVAT, GRADUL 2, GRADUL 1
Download Lista programe- DEFINITIVAT, GRADUL 2, GRADUL 1

- Aprobare modificare comisie Grad didactic I
Download Adresa

- In zilele de 15 si 16 aprilie 2010 se organizeaza Zilele Facultatii de Inginerie Electrica din Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie va fi organizat un workshop dedicat profesorilor de matematica, fizica si stiinte tehnice, precum si concursuri pentru elevi.
Download Invitatie

- Centrul Educatia 2000+ are deosebita placere de a va invita la cel de-al douazeci si doilea Congres International al INEPS (International Network of Productive Learning Projects and Schools / Reteaua Internationala a Scolilor si Proiectelor pentru Invatare Productiva cu sediul in Berlin). Centrul Educatia 2000+, ca partener si ca organizator al acestui eveniment ce va avea loc intre 1-7 mai 2010 in Bucuresti, va sta la dispozitie pentru inregistrare, informatii suplimentare si ajutor.
Pentru informatii, inscrieri, detalii de orice fel despre Congresul International INEPS, va rugam sa luati legatura doar cu coordonatorul programului, Daniela Nita, in special pe adresa de e-mail: dnita@cedu.ro, dar si la numarul de telefon 0723 568 568 (la numarul de telefon fix al Centrului Educatia 2000+ este posibil sa nu aveti succes, deoarece intre anumite ore coordonatorul nu se afla la birou).
Va rugam, de asemenea, ca in linia "subject" din e-mail sa scrieti "Congres INEPS". Apreciem si daca va semnati la sfarsitul mesajelor sau va prezentati la inceputul lor
Va informam ca sediul Educatiei 2000+ s-a schimbat din Str Caderea Bastiliei nr 33, in Calea Victoriei nr 155, scara 7, etaj 3, sector 1, Bucuresti.
Aceasta este adresa atat a sediului, cat si cea de corespondenta.
Datele noastre de contact sunt:
- Telefon: 021/2120780, 021/2120781, 021/2120782
- Fax: 021/2120779
Adresa de mail este cedu@cedu.ro
Adresa web site-ului este www.cedu.ro
Download Invitatie
Download Formular de inregistrare

- Amanari grade didactice 2010-2012
Download Adresa ISJ

- Conferinta nationala cu participare internationala EDUCATIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR
Download Anunt

- Specializari pentru perfectionare prin grade didactice la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Download Adresa USAMV Bucuresti

- Ofera proiect "Plan strategic national destinat formarii profesionale specifice si stimularii adaptabilitatii pompierilor: Formare si informare"
Download Oferta

- Oferata masterat Universitatea din Pitesti
Download Oferta

- Calendar de desfasurare activitati grade didactice
Download Calendar

- Anunturi grade didactice
- Download Anunt ASE Bucuresti
- Download Anunt DPPD Oradea
- Download Anunt - gradul didactic I
- Download Anunt - colocviu gradul didactic I SLATINA - invatatori-educatoare

Definitivat 2009-2010
- Download Centre de perfectionare

Gradul didactic II - 2010-2011
- Download Centre de perfectionare

Gradul didactic I - 2009-2012
- Download Centrul Universitar Alexandria
- Download Centrul Universitar Bucuresti
- Download Centrul Universitar Constanta
- Download Centrul Universitar Craiova
- Download Centrul Universitar Pitesti
- Download Centrul Universitar Sibiu
- Download Centrul Universitar Pitesti - Filiala Slatina
- Download Centrul Universitar Targoviste

- Departamente pregatirea personalului didactic
Download

- Oferta programe formare si activiatati educationale
Download Oferta DPPD Universitatea din Bucuresti
Download Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca

- Cursuri Centrul Educatia 2000+
Download

- Lista cadrelor didactice inscrise sustinerea gradelor didactice - 2010
- Cerere amanare gradul I
- Cerere amanare definitivat si gradul didactic II
- Cerere inscriere definitivat
- Cerere inscriere grade didactice
- Coperta dosar grad.
- Rezultate grade didactice
- Date_contact_responsabil_formare.xls
- Tabel_inscriere_cadre_didactice_.xls
- Metodisti ISJ Olt
- Metodisti management
- Centre de perfectionare maistri instructori
- Comisii grad I DPPD Pitesti
- Departamente pregatire personal didactic
- Echivalarea gradului didactic pe baza titlului stiintific de doctor
- Institutii de invatamant superior DPIPP- invatamant prescolar si primar
- Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar
- Comisii gradul I DPPD Craiova
- Colocviu de admitere - Oradea

Derogari M.E.C.I. - octombrie 2009
- Derogare - M.E.C.I. - Manea Oxana
- Derogare - M.E.C.I. - Smarandache (Radu) Veronica
- Derogare - M.E.C.I. - Ghinea (Dragomir) Marilena- Claudia
- Derogare - M.E.C.I. - Raducanu Iuliana-Sofia

Validare gradul didactic I
- Download Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Rezultate colocvii de admitere la gradul didactic I
- Rezultat Grigoruta A Liliana

Simpozioane

- Invitatie de participare la selectia proiectelor ce vor reprezenta Romania la WSA Mobile 2010
Download Concurs de proiecte

- Roma Access Program 2010-2011, sesiunea de depunere a aplicatiilor pentru burse care se adreseaza elevilor de etnie roma. Termenul limita de depunere al aplicatiilor este 30 iunie 2010
Download Curs de formare_ Centrul Educa tia 2000+.rar

- Conferinta pe teme de educatie IASI
Download Anunt

- Simpozion Interjudetean “Abordarea interdisciplinara prin jocuri didactice” - 20 mai 2010
Download Fisa de inscriere
Download Prezentare

- Asociatia cultural-stiintifica “VASILE POGOR” din Iasi va invita sa participati la primul simpozionul international dedicat cretiei umane din toate timpurile. Simpozionul se va finaliza cu o excursie de documentare, gratuita, în localitatea Cucuteni, jud. Iasi, loc ce a fost stabilit ca punct de pornire al evolutiei umane, numit “Cultura Cucuteni 5000” . INVITATIA cu fisa

- Simpozionul international - Rolul scolii in comunitate si valorile traditionale ale satului romanesc
Download Regulament

- Simpozion interjudetean - Obiceiuri si traditii la romani
Download Regulament
Download attachments_2010_04_12.zip

- Simpozion International „Educatie si Cetatenie Europeana”
Download Anunt
Download Regulament 1
Download Regulament 2

Contact Us | ©2009 ISJ Olt