Inspectoratul Scolar Judetean Olt


Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt
Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801
e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane


Inspector Scolar, Prof. Cristian MIU
Inspector Scolar, Prof. Marian CROITORU
Program de audiente

- New Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului scolar în unitati de învatamânt preuniversitar de stat din jud. Olt 07.05.2014
Download Posturi vacante 07.05.2014.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului scolar în unitati de învatamânt preuniversitar de stat din jud. Olt 05.05.2014
Download Posturi vacante 05 mai 2014.pdf

- Mentinerea ca titulari in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, respectiv reincadrarea in functia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014
New Download LISTA  FINALĂ validată de consiliul de administraţie al I.Ş.J. Olt în şedinţa din data de 30 aprilie 2014,cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014, pentru limită de vârstă, care a solicitat  şi a primit acordul Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ unde sunt titulari pentru menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015
Download Adeverinta privind obtinerea acordului de mentinere in activitate ca titular
Download dresa ISJ Olt ref.la mentinerea ca titulari in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, respectiv reincadrarea in functia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014
Download Cererea tip pentru mentinerea in activitate ca titular
Download Adresa de instiintare a ISJ privind mentinerea in activitate
Download Macheta privind situatia solicitarilor de mentinere in activitate ca titular/ reincadrare
Download Adeverinta privind refuzul acordului de mentinere in activitate ca titular

- Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.
Download ANUNT_sedinta_tit_253.docx
Download Model acord emis de director privind prelungirea contractului de munca pentru anul scolar 2014-2015
Download Adresa ISJ privind procedurile, termenele si cadrul legislativ
Download Cererea tip depusa la ISJ de cadrele didactice care au note/medii peste 5
Download Cererea tip depusa la ISJ de cadrele didactice care au note/medii peste 7 si cel putin definitivatul
Download Macheta transmisa catre ISJ de catre conducerea unitatii privind continuitatile aprobate
Download Model al raportului comisiei de mobilitate catre CA referitor la continuitatile propuse

- PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 2014-2015
Download ANUNT probe practice orale .docx
Download ANUNT_sedinta_pretransfer.docx
Download Adresa MEN nr. 38444 din 14.04.2014.pdf
Download Lista cadrelor didactice care au depus solicitari de pretransfer in etapa 1- 9-11 APRILIE 2014
Download Adresa_DGMRURSN_31701_2014.pdf
Download MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL ADEVERINTA eliberata de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situatia postului/catedrei
Download ADRESA ISJ OLT REF. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - 2014
Download CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de pretransfer 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta a cererilor de pretransfer consimtit 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2014
Download MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - propuneri de acord in vederea pretransferului 2014
Download MACHETA UNITATE_MOD_OCUPARE.2014.xls pentru comunicarea modului de ocupare a posturilor in etapa desfasurata intre 9.04-06.05.2014
Download MACHETA UNITATE_PRETRANSFER-2014.xls pentru comunicarea cadrelor didactice care solicita pretransferul consimtit in cadrul fiecarei etape

- MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN PERIOADA DETERMINATA IN PERIOADA NEDETERMINATA (TITULARIZAREA CONFORM ART. 253 DIN LEGEA NR.1/2011)
Download ANUNT SCOLI art 253.pdf
In baza OUG nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care art. 253 din lege a fost modificat, a fost emis OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013.
OUG nr. 16/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/10.04.2014, iar OMEN 3275/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270/11.04.2014. 
Download OMEN_3275_2014.pdf
Download Model acord titularizare in baza art. 253 emis de directorul unitatii de invatamant
Download Model adresa de instiintare a ISJ cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de incadrare ca titular in baza art. 253
Download Ref. Solutionarea cererilor de modificare a duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata – 2014
Download Cererea tip adresata directorului, pentru incadrarea ca titular, incepand cu 01.09.2014, in baza art. 253
Download Macheta tip pentru comunicarea listei cadrelor didactice care au solicitat titularizarea in baza art. 253
Download Model refuz al cererii de titularizare in baza Art. 253, emis de directorul unitatii de invatamant

- Conditii specifice pentru ocuparea posturilor pentru etapa de pretransfer
Download conditii_specifice_ocupare_posturi_pretransfer.pdf

- Lista posturilor pentru etapa de pretransfer/continuarea activitatii ca titular/reincadrarea personalului didactic pensionat se poate vizualiza AICI

- Etapa de solutionare a restrangerilor de activitate
Sedinta publica de solutionare a restrangerilor de activitate va avea loc in sala de festivitati a Colegiului National "Ion Minulescu" din Slatina in data de 03 aprilie 2014, incepand cu ora 10.
Download Punctaje cadre didactice solutionare restrangeri la Comisia mobilitate ISJ.pdf
Download ACORD_DIRECTOR_TRA_2014.docx
Download adresa_restrangere_2014.docx
Download CERERE_TRA_DIR_2014.docx
Download CERERE_TRA_ISJ_2014.docx
Download Conditii specifice de ocupare.pdf
Download INSTIINTARE_ISJ_TRA_2014.docx
Download Lista_cadre_in_restrangere.pdf
Download RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_TRA_2014.docx
Download Posturi_10_martie.xlsx

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 11.03.2014
Download Posturi vacante 11.03.2014.pdf

- Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică pentru anul şcolar 2014-2015, la nivelul I.Ş.J. Olt
Şedinţa publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul I.Ş.J. Olt pentru completarea normei didactice va avea loc în data de 7 martie 2014 la Colegiul Naţional "Ion Minulescu" din Slatina, începând cu ora 10,00
Download Posturi_completare_norma.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 27.02.2014
Download posturi_vacante_27_02_2014.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 26.02.2014
Download posturi_vacante_26_febr_2014.pdf

- O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013
Download OMEN_3080_2014_modificare_si_completare_OMEN_5451.pdf

- In atentia conducerii unitatilor de invatamant
. . . . . - Adresa nr. 452/2014 ref. la activitatile privind mobilitatea personalului didactic ce se vor desfasura in perioada 3-14 februarie 2014 la nivelul fiecarei unitati de invatamant;
Download Adresa_452.pdf
. . . . . - Cererea de completare a normei didactice la nivelul ISJ Olt;
Download COM_CERERE_2014.pdf
. . . . . - Macheta continand anexele 1-7 referitoare la proiectul de incadrare pentru anul scolar 2014-2015.
Download Machete_proiect_incadrare_2014.xlsx

- LISTA cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de  pensionare la 1 septembrie 2014, pentru limită de vârstă respectiv la cerere, pentru pensionare anticipată sau parţial anticipată(la data de 03.02.2014).
Download Situatie_pensionari 2014.pdf

- FIŞA DE EVALUARE pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic în vederea încadrării în anul şcolar 2014-2015
Download Fisa_evaluare2014-2015.pdf

- Planurile cadru valabile in anul scolar 2014-2015:
o invatamant primar: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/19600
o invatamant gimnazial: Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001
o invatamant liceal:http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c555/; http://eprofu.ro/tehnic/planuri-cadru-liceu/

- Calendar activitati mobilitate 2014
Download Calendar-2014.xlsx

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 18.12.2013
Download posturi_vacante_18_12.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 26.11.2013
Download Posturi_vacante_26_11_2013.pdf

- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
Download OMEN_5451_12.11.2013_Metodologie_mobilitate_de_personal_didactic_2014_2015.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 19.11.2013
Download posturi_vacanta_19.11.2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 15.11.2013
Download posturi_vacante_15_11_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 08.11.2013
Download posturi_vacante_8_nov_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 05.11.2013
Download posturi_05_11_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 04.11.2013
Download posturi 4 11 2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 23.10.2013
Download posturi 23 oct 2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 22.10.2013
Download posturi 22 oct 2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 18.10.2013
Download posturi_vacante_18_oct_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 17.10.2013
Download posturi_vacante_17_oct_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 14.10.2013
Download posturi_vacante_14_oct_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 09.10.2013
Download posturi vacante 09.10.2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 08.10.2013
Download Posturi_vacante_08_10_2013.pdf

- Lista posturi didactice/catedre vacantate pe parcursul anului şcolar în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din jud. Olt 03.10.2013
Download Posturi_vacante_3_oct_2013.pdf

- Lista posturilor/catedrelor vacante publicate pentru concurs, la unităţi de învăţământ din judeţul Olt pentru angajare pe perioadă determinată disponibile pentru şedinţa publică de repartizare din 28-29 august 2013
Download Posturi_28_29_august_2013.pdf

- Plata cu ora 2013
Download Plata_cu_ora_legislatie_2013.docx
Download Plata_cu_ora_model_de_cerere_2013.docx

- Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific pentru anul şcolar 2013-2014
Download Detasari_cerere.pdf

- In atentia unitatilor de invatamant din jud. Olt. In urma discutarii si solutionarii propunerilor pentru detasare in interesul invatamantului in CA al unitatii, veti transmite lista cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului, in formatul de mai sus, pe adresa de e-mail personal.isj.olt@gmail.com.
Termen: 23 august 2013

Download OT_DII_2013_2014.xls

- Transmiteti compartimentului resurse umane din cadrul ISJ Olt, daca este cazul, adrese semnate si stampilate, in formatul anexat, pentru eventualele posturi didactice/catedre suplimentare devenite disponibile fata de cele comunicate anterior, cu precizarea motivului vacantarii.
Termen: permanent
Download Machete_OT_2013_vacante_rezervate.xls

- Lista actualizata a posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru etapa de repartizare din 14 august 2013
Download Posturi_14_august_2013.pdf

- Şedinţa publică de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioada determinata şi organizată de către Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina în data de 14 august 2013 se va desfăşura la Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina
Download Anunt_sedinta_14_august.pdf

- Lista rezultatelor finale , dupa solutionarea contestatiilor, obtinute de candidatii participanti la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învatamântul preuniversitar din 30 iulie 2013
Download Note_finale_2013.pdf

- Repartizare pe posturi didactice cu contract pe perioada determinata
o Cerere prelungire contract(continuitate- dosarul se depune la ISJ intre 16-20 august)
Download Prelungirea_contractului_per_det_2013_2014.pdf
o Cerere inscriere in vederea repartizarii pentru candidatii participanti la concurs in 2012 si/sau 2011(dosarul se depune la ISJ intre 16-20 august)
Download cerere_angajare_det_2011_2012.pdf
o Extras din calendarul mobilitatii de personal si precizari metodologice.
Download EXTRAS_CALENDAR_SUPLINIRE_2013.docx

- Detasare 2013
o acord de detasare in interesul invatamantului(dosarul se depune la scoala, in cazul solicitarii acesteia, in perioada 16-20 august)
Download Cerere-Acord DI 2013.pdf
o detasare la cerere(se depune la ISJ Olt, in perioada 16-20 august)
Download Cerere-tip DC 2013.pdf
o extras din calendarul mobilitatii de personal si precizari metodologice
Download EXTRAS_CALENDAR_DETASARE_2013.docx

- 1. Inregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina;
Perioada: 8-17 mai 2013, in zilele lucratoare, in intervalul orar 9,00- 15,00
2. Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;
Perioadele: 22-24 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2013
3. Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă; Termen: 27 mai 2013
4. Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă; Perioada: 27 mai-28 iunie 2013
5. Desfăşurarea probei scrise; Termen: 30 iulie 2013

Listele au fost actualizate ca urmare a adreselor unitatilor de invatamant in data de 15 mai 2013
Download Lista posturilor/catedrelor vacante propuse pentru a fi ocupate prin continuitate, de către candidaţi cu note/medii cel puţin 7,00  la concursurile din iulie 2011  şi/sau iulie 2012
Download Lista posturilor/catedrelor vacante publicate pentru concurs, pentru angajare pe perioadă nedeterminată,  la unităţi de învăţământ din judeţul Olt
Download Lista posturilor/catedrelor vacante publicate pentru concurs, pentru angajare pe perioadă determinată la unităţi de învăţământ din judeţul Olt

- Documente necesare la dosarul de inscriere la concurs titularizare 2013
Download fisa_inscriere_concurs_2013.pdf
Download cerere_concurs_2013.pdf
Download declaratie_propria_raspundere.doc

- Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular sau recunoașterea calităţii de titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, după aprobarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi validarea de către consiliul de administraţie al I.Ş.J. Olt din data de 24.04.2013.
Download Lista pensionari mentiunuti in activitate. 2013.jpg

- Lista posturilor 17.04.2013
Download Lista posturilor 17.04.2013.pdf

- În atenţia unităţilor de învăţământ:
Macheta privind situaţia cadrelor didactice care au solicitat prelungirea duratei contractului individual de muncă în perioadă determinată în anul şcolar 2013 - 2014.
Termen de transmitere la I.Ş.J. Olt, în format tipărit, semnat şi ştampilat:
LUNI 22.04.2013, ora 12.00.
Nu se admit întârzieri!

Download Anunt macheta continuitate.doc
Download Macheta_continuitate.xls

- În atenţia unităţilor de învăţământ: Macheta privind situaţia cadrelor didactice care au solicitat modificarea duratei contractului individual de muncă în perioadă nedeterminată începând cu 01.09.2013, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011. Termen de transmitere la I.Ş.J. Olt:
o În format electronic(fără datele din coloanele U şi V) pana marti, 16.04.2013, ora 9,00, pe adresa personal.isj.olt@gmail.com;
o În format tipărit, semnat şi ştampilat, până în 22.04.2013.
Nu se admit întârzieri!”

Download Macheta_tit_art_253.xls

- CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 - 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013
Download Declaratie pe proprie raspundere.doc
Download Cerere privind recunoastrea calitatii de titular.doc

- Cererea pentru titularizarea cu art 253 din LEN. Perioada de depunere in scoli - 15-17 aprilie 2013
Download cerere_art_253.pdf

- Lista posturilor/catedrelor vacante publicate la unităţi de învăţământ din judeţul Olt disponibile pentru etapa de pretransferare la cerere, prin consimţământ între unităţile de învăţământ
Download Posturi_29_martie_2013.pdf

- Lista posturilor 28.03.2013
Download Lista posturilor 28.03.2013.pdf

- Cerere pretransfer 2013
Download Cerere_pretransfer.pdf

- Lista posturilor 25.03.2013
Download Lista posturilor 25.03.2013.pdf

- Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate începând cu anul şcolar 2013-2014
Download Tabel_punctaje_restrangeri_activitate.pdf

- Lista posturilor/catedrelor vacante publicate la unitati de invatamant din judetul Olt disponibile pentru solutionarea restrangerilor de activitate
Download Posturi_04_03_2013.pdf

- Ordinul MEN nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea și completarea OMECTS nr. 6239/2012.
Download OMEN_3271_2013_modificare_si_completare_OMECTS_6239_2012.pdf

- Centralizator 2013
Download 0_Centralizator 2013_cultura_generala.pdf
Download 1_Centralizator 2013 cultura generala1.pdf
Download 2_Centralizator 2013 cultura generala2.pdf
Download 3_Centralizator 2013 cultura generala3.pdf
Download 4_Centralizator 2013 cultura generala4.pdf
Download 5_Centralizator 2013 invatamant special.pdf
Download 6_Centralizator 2013 discipline tehnologice.pdf
Download 7_Centralizator 2013 instuire practica.pdf
Download 8_Centralizator 2013 palate si cluburi.pdf
Download 9_Centralizator 2013 palate si cluburi2.pdf

- Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidatilor participanti la miscarea de personal 2013-2014
Download Fisa de evaluare miscare personal 2013-2014.pdf

- ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012
Download OMEN_3104_2013_modificare_si_completare_OMECTS_6239_2012.pdf

- Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6239/14.11.2012 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2013-2014
Download M_de_mobilitate_personal_2013_2014_OMECTS_6239_2012.pdf

- Precizari nota inspectie la clasa/proba practica/orala 2012
Download precizari nota inspectie.pdf

- Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
Download OMECTS_5624_2012_aprobare_Met_ocup_post_an_sc_2012_2013[1].pdf
Download Met_ocup_post_an_sc_2012_2013[1].pdf

- In atentia unitatilor de invatamant: pana in 05.09.2012, ora 12,00 se vor transmite la ISJ Olt urmatoarele situatii:
o listei posturilor ocupate în regim de plata cu ora de catre titularii unitatii de invatamant(conform machetei anexa), in scris si electronic, prin e-mail la adresa cristian_miu2003@yahoo.com;

o lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate sau datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati în etapele anterioare.

Download macheta_PCO_2012.doc

- ORDIN nr. 4472/2012 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul Ministrului, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Download OMECTS 4472_14_06_2012 modificare completare mobilitate.pdf

- Precizari miscare personal didactic 2012
Download Precizari miscare personal didactic 2012.pdf

- Macheta pentru completarea datelor cadrelor didactice carora li s-a aprobat prelungirea contractului pe perioada determinata, cf. art. 111, alin. 6-9 din metodologia miscarii personalului didactic, 5560/2011
Download machete_continuitate.xlsx

- Tabel nominal cu cadrele didactice care se titularizeaza incepand cu data de 01.09.2012, cf. art. 253 din Legea 1/2011
Download TITULARIZARE_ART. 253.xlsx

- Tabel nominal cu cadrele didactice repartizate in urma sedintei publice pentru solutionarea restrangerilor incepand cu 01.09.2012
Download TRANSFER-RESTRANGERE_2012.xls

- Modificare durate contracte de munca
Download CERERE_COS_2012.doc
Download CERERE_TIT_253_2012.doc
Download TERMENE _TIT. 253.doc
Download TERMENE CONTINUITATE.doc

- Restrangere de activitate 2012
Download Grafic sedinte publice.pdf
Download Tabel nominal - cadre didactice vizate de restrangere.pdf
Download Cadre didactice vizate de restrangere de activitate.xls
Download Cerere restrangere de activitate 2012.doc
Download Fisa de evaluare.pdf
Download GRAFICUL SOLUTIONARII RESTRANGERILOR DE ACTIVITATE.doc
Download Lista posturilor-catedrelor vacante-rezervate pentru anul scolar 2012-2013.xls
Download Posturi vizate de restrangere de activitate.xls

- Centralizatorul 2012, aprobat prin OMECTS 3202/2012
Download Ordin aprobare Centralizator 2012.pdf
Download 0_Centralizator 2012 cultura generala.docx
Download 1_Centralizator 2012 cultura generala1.docx
Download 2_Centralizator 2012 cultura generala2.docx
Download 3_Centralizator 2012 cultura generala3.docx
Download 4_Centralizator 2012 cultura generala4.docx
Download 5_Centralizator 2012 invatamant special.docx
Download 6_Centralizator 2012 discipline tehnologice.docx
Download 7_Centralizator 2012 instuire practica.docx
Download 8_Centralizator 2012 palate si cluburi1.docx
Download 9_Centralizator 2012 palate si cluburi2.docx

- Va rugam sa transmiteti care Inspectoratul Scolar situatiile din atasament, dupa cum urmeaza:
o proiectul planului de incadrare (avizat in consiliul de administratie), in perioada 26 ianuarie - 8 februarie;
o lista posturilor didactice/catedrelor vacante, in perioada 26 ianuarie - 8 februarie;
o lista posturilor didactice/catedrelor rezervate, in perioada 26 ianuarie - 8 februarie;
o lista posturilor didactice/catedrelor afectate de restrangere de activitate, incepand cu 01.09.2012;
o tabelul nominal cuprinzand cadrele didactice pentru care se dispune restrangere de activitate, incepand cu anul scolar 2012-2013.
Trebuie avut in vedere faptul ca pachetul CDS este parte integranta a proiectului de incadrare, pentru anul scolar 2012-2013.
In perioada 11 - 25 ianuarie, se solutioneaza cererile de intregire de norma (in consiliul de administratie), precum si completarile de catedra, fie la nivelul unitatii fie in alta unitate, la nivelul localitatii.
Download formulare_tipizate_2012.doc
Download Unitate_cadre didactice vizate de restrangere de activitate.xls
Download Unitate_posturi vizate de restrangere de activitate.xls
Download cerere intregire norma.pdf
Download fisa de evaluare.pdf

- Miscarea personalului didactic 2012
Download OMECTS_5560_2011 Miscarea personalului didactic 2012.pdf
Download ORDINE MECTS 2011-2012.rar

- Posturi didactice/catedre neocupate vacante/ rezervate la data de 16.09.2011
Download POSTURI VACANTE 16.09.2011.pdf

- Modificari ale metodologiei de miscare a personalului si a calendarului
Download OM_4660_modificare_Metodologie_miscare.pdf
Download OM_4661__modificare_Calendar_miscare.pdf

- IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL OLT!
Va rugam studiati:
- Calendarului miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2011 - 2012, nr. 5615/2010;
- Metodologia privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5616/2010 ;
- Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2011, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3184/2011;
- ORDIN 3753_09-02-2011privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant;
- INSTRUCTIUNEA nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

- Instructiunea 1 privind mentinerea in activitate ca titular
Download Instructiunea 1 privind mentinerea in activitate ca titular.pdf

- Instructiunea 3 aplicare art. 253 Legea educatiei
Download Instructiunea 3 aplicare art. 253 Legea educatiei.pdf

- ORDIN privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant
Download om3753_09-02-2011.pdf

- Centralizator 2011
Download Ordin Centralizator 2011.pdf
Download 1_Centralizator 2011 cultura generala1.pdf
Download 2_Centralizator 2011 cultura generala2.pdf
Download 3_Centralizator 2011 cultura generala3.pdf
Download 4_Centralizator 2011 cultura generala4.pdf
Download 5_Centralizator 2011 invatamant special.pdf
Download 6_Centralizator 2011 discipline tehnologice.pdf
Download 7_Centralizator 2011 instuire practica.pdf
Download 8_Centralizator 2011 palate si cluburi1.pdf
Download 9_Centralizator 2011 palate si cluburi2.pdf

- Programele pentru concursul de Titularizare 2011
Download Ordin_5620_11.11.2010_Titularizare.pdf
Download Anexa_1_Lista_programelor_titularizare_5620_11.11.2010.pdf
Download Anexa 2_5620_11.11.2010.rar


Contact Us | ©2009 ISJ Olt