Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

Achizitii publice

 • Anunt privind achizitia publica directa de Servicii de catering
  Download Anunt privind achizitia publica directa de Servicii de catering.pdf

 • Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Computere personale
  Download Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Computere personale.pdf

 • Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Copiatoare automate
  Download Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Copiatoare automate.pdf

 • Documentatia de atribuire Servicii expert contabil
  Download Documentatia de atribuire Servicii expert contabil.pdf