Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

 

Echipa de management:

 • ŞERBAN Gabriela - manager proiect
 • IONICĂ Marin - asistent manager proiect
 • GUBANDRU Marin - responsabil financiar proiect
 • ANCA Paul - consilier juridic proiect

 

 

Echipa de experţi responsabili pentru implementarea activităţilor:

 • NIȚULESCU Claudia Gabriela - responsabil cu diseminarea şi bune practici
 • ENE Simona - coordonator monitorizare - implementare
 • PÎRVU Gianina Isabela - coordonator P1, P2, P3
 • CIUREA Marius Cătălin- operator bază de date
 • VLĂDESCU Mihaela - expert gestionare documente
 • SERSEA Elena - secretar
 • TABACU Constantin Mirel - coordonator studii de impact
 • CRĂCIUN Mirela - monitor financiar P1
 • STAICU Maria - monitor financiar P2
 • ŞERBAN Stanca - monitor financiar P3
 • DELUREANU Georgeta - asistent implementare activitatea A6
 • COSTACHE Daniel Flavius - asistent impementare activitatea A7
 • NIŢULESCU Ioana - operator xerox