Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Obiectivul general al proiectului este:

Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii si mentinerea în sistemul de educatie a

persoanelor expuse acestui risc prin elaborarea si implementarea unui set de activitati

pentru cresterea motivatiei pentru învatare si prevenirea esecului scolar.

Obiectivele specifice ale proiectului:


1. Mentinerea în educatie a 3000 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii;


2. Consilierea a 5500 parinti / tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii proveniti
din mediul rural si urban, din comunitatile rome si populatie saraca;


3. Îmbunatatirea calificarii unui numar de 80 de cadre didactice si abilitarea acestora de a
aplica un set de activitati pentru cresterea motivatiei pentru învatare si prevenirea eseculuiscolar;


4. Elaborarea unui set de activitati pentru prevenirea, diminuarea si corectarea parasirii
timpurii a scolii, precum si pentru cresterea motivatiei învatarii si prevenirea esecului scolar;


5. Crearea, dezvoltarea si consolidarea unei retele virtuale si a unei baze de date cu copiii
din grupul tinta.