Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

SOLICITANT/ APLICANT: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT


PARTENERI: P 1 – INSPECORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


                     P 2 – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEANGIURGIU


                     P 3 – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA


                     P 4 –CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ-OLT


                     P 5 – CONSILIUL JUDEŢEAN OLT


                     P 6 – CASA CORPULUI DIDACTIC OLT