Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 1. 3000 de elevi din 3 regiuni/ 4 judeţe cu risc de părăsire timpurie a şcolii participanţi la program;
 2. 80 de instructori de educaţie implicaţi în dezvoltarea programului de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;
 3. 5500 părinţi / tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii proveniţi din mediul rural şi urban, din comunităţile rrome şi populaţie săracă participanţi la program;
 4. un studiu de impact asupra rezultatelor obţinute prin implementarea unui set de activităţi pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile;
 5. 1 reţea virtuală;
 6. o bază de date nominală cu copiii din grupul ţintă cu risc de părăsire timpurie a şcolii, participanţi la program;
 7. 8 campanii de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului, desfăşurate în oglindă, câte 2 în fiecare judeţ;
 8. 8 campanii de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii cu tematică, desfăşurate în oglinda, câte 2 în fiecare judeţ;
 9. realizarea unui ghid de bune practici privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii;
 10. realizarea unei culegeri care să cuprindă toate activităţile concepute de experţi necesare intervenţiei;
 11. 100 de parteneriate încheiate cu şcoli din 3 regiuni/4 judeţe ale României pentru furnizarea activităţilor de prevenire, diminuare şi corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;
 12. reducerea cu 80% a ratei de abandon şcolar în ciclu primar şi gimnazial în rândul elevilor din grupul ţintă, proveniţi din cele 100 de şcoli incluse în proiect;
 13. creşterea gradului de conştientizare în rândul familiilor dezavantajate, cu accent pe familiile rrome, despre importanţa educaţiei copiilor şi a implicării părinţilor în susţinerea acestora;
 14. promovarea egalităţii de şanse.