Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

0. Managementul proiectului

1. Constituirea, popularea și actualizarea bazei de date cu informații privind absolvenții de SAM și AC
1.1 Analiza, diagnoza situației actuale cu privire la datele disponibile, incomplete, inexistente și sursele și modalitățile de colectare
1.2  Conceperea și configurarea structurii bazei de date conform anchetelor din metodologia de monitorizare
1.3 Colectarea informațiilor și popularea bazei de date;
1.4  Elaborarea extraselor privind absolvenții de SAM și AC pentru cunoașterea structurii demografice, educație, situația continuării studiilor pe baza informațiilor din baza de date conform anchetelor validate
1.5 Actualizarea bazei de date în urma fiecărei etape de aplicare a chestionarelor

2. Realizarea anchetei de teren pe baza de chestionar în rândul absolvenților de SAM și AC
2.1. Constituirea eșantionului de investigat
2.2. Elaborarea componentei dinamice a chestionarelor
2.3. Selectarea operatorilor de teren
2.3.1. Elaborarea criteriilor pentru selecția operatorilor de teren
2.3.2. Selecția operatorilor de teren pe baza de interviu
2.3.3. Elaborarea unui ghid de aplicarea  chestionarelor
2.3.4. Întâlniri de lucru cu operatorii de teren înainte de prima etapa de aplicare a chestionarelor 2
2.3.5 Întâlniri de lucru cu operatorii de teren înainte de etapa a doua de aplicare a chestionarelor
2.3.6. Întâlniri de lucru cu operatorii de teren înainte de prima etapă de aplicare a chestionarelor
2.3.7 Întâlniri de lucru cu operatorii de teren înainte de etapa a doua de aplicare a chestionarelor
2.4 Aplicarea chestionarelor
2.4. 1 Aplicarea chestionarelor in cadrul anchetei de teren pentru prima promoție;
2.4.2. Aplicarea chestionarelor in cadrul anchetei de teren  pentru a doua promoție

3. Realizarea rapoartelor de analiză a inserției socio – profesionale a absolvenților de SAM și AC
3.1. Colectarea și prelucrarea statistică, analiza și interpretarea informațiilor și datelor obținute în urma fiecărei etape de aplicare a chestionarelor
3.2. Realizarea rapoartelor de analiză a inserției profesionale a absolvenților 3.3. Realizarea rapoartelor de analiză a inserției profesionale a absolvenților  3.4  Întocmirea unui raport de analiză comparativă între cele 2 regiuni pe baza rapoartelor finale

4. Valorificarea rezultatelor analizei inserției socio – profesionale a absolvenților de SAM și AC
4.1 Validarea de către structurile manageriale consultative pentru educație și formare profesională de la nivel județean și regional a rapoartelor finale și raportului de analiza comparativă
4.2 Întâlniri de lucru ale membrilor structurilor manageriale consultative pentru educație și formare profesională de la nivel județean și regional pentru formularea de  recomandări pentru sistemul de IPT în vederea unei mai bune corelări a planului de școlarizare cu cerințele de pe piața muncii și aspirațiile tinerilor absolvenți
4.3 Formularea de propuneri de îmbunătățire a metodologiei de monitorizare a inserției absolvenților de SAM și AC și transmiterea acestora către DGMIP și  CNDIPT/MECI

 5. Informarea și publicitatea proiectului

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 25/07/2010. © 2010 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt.