Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Loc Sigla MONINSERT MONINSERT - Monitorizarea insertiei
profesionale a absolventilor de invatamant
tehnic si profesional, nivel 1 si nivel2


Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de interventie: 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa.

PERIOADA DE DESFASURARE: 01.07.2010 – 30.06.2013

VALOAREA TOTALA PROIECTULUI: 4 683 803 LEI

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA: 3 820 862 LEI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Cresterea ratei de continuare a studiilor si a sanselor de ocupare a unui loc de munca in calificarea dobandita, prin corelarea ofertei educationale din IPT cu aspiratiile individului si cu cerintele de pe piata muncii.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 25/07/2010. © 2010 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt