Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Cresterea ratei de continuare a studiilor si a sanselor de ocupare a unui loc de munca in calificarea dobandita, prin corelarea ofertei educationale din IPT cu aspiratiile individului si cu cerintele de pe piata muncii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
O1 - Cresterea gradului de cunoastere a situatiei absolventilor de SAM si AC prin realizarea anchetelor de teren;
O2 - Cresterea ratei de continuare a studiilor, a gradului de adecvare a calificarii detinute de absolventii de IPT cu ocupatia practicata la locul de munca si a nivelului de satisfactie fata de ocupatia practicata prin valorificarea analizei cantitative si calitative privind insertia absolventilor si utilizarea recomandarilor structurilor manageriale consultative pentru educatie si formare profesionala de la nivel judetean si regional;
O3 - Cresterea interesului factorilor implicati in fundamentarea cifrei de scolarizare din IPT prin diseminarea rezultatelor proiectului;
O4 - Cresterea gradului de adecvare a ofertei de formare profesionala initiala la aspiratiile elevilor si la cerintele pietii muncii.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 25/07/2010. © 2010 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt.