Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

REZULTATE ANTICIPATE:

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor proiectului; la cresterea ratei de continuare a studiilor si a sanselor de ocupare a unui loc de munca in calificarea dobandita, prin corelarea ofertei educationale din IPT cu aspiratiile individului si cu cerintele de pe piata muncii; la sporirea interesului factorilor implicati in fundamentarea cifrei de scolarizare din IPT precum si la cresterea gradului de adecvare a ofertei de formare profesionala initiala la  aspiratiile elevilor si la cerintele pietei muncii.

In stabilirea indicatorilor de rezultat s-au avut in vedere urmatoarele:
- metodologia de monitorizare 6011/2008;
- trendul in crestere a ratei de participare la IPT;
- posibila cresterea a duratei invatamantului obligatoriu la 12 ani;
- reorganizarea si diversificarea rutelor de formare specifice IPT;
- introducerea unor modele/sisteme integrate de planificare a ofertei educationale pe baza de analize si de colaborari inter – institutionale, la nivel institutional, local si  regional (PAS, PLAI, PRAI specifice IPT);
- inexistenta unor scheme flexibile de transfer intern intre calificari, dar si a unor scheme functionale de tranzitie de la scoala la locul de munca (cf. Strategiei integrate de dezvoltare a resurselor umane 2009 – 2020 si Cadrului Strategic National de Referinta 2007 – 2013).

    • 1269 de chestionare completate;
    • 11 rapoarte de analiza a inserţiei;
    • 1 set de recomandari pentru imbunatirea sistemului de IPT;
    • 1 set de recomandari pentru imbunatatirea metodologiei de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe baza rapoartelor de analiza;

     

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 25/07/2010. © 2010 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt.